CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

*Địa điểm giao hàng:

1. Địa điểm giao hàng do khách hàng cung cấp khi đặt hàng. Điểm nhận hàng là tại địa chỉ khách hàng cung cấp, tới cửa và trên mặt đất (dưới chân công trình). Khách hàng sẽ chịu chi phí phát sinh nếu muốn sử dụng dịch vụ hỗ trợ để đưa lên tầng hay vận chuyển với yêu cầu đặc biệt.

2. Với những địa điểm không thể giao hàng vì bất kỳ lí do gì, Caza.vn sẽ thông báo cho khách hàng. Khi đó khách hàng có thể đổi địa điểm giao hàng hoặc hủy đơn hàng (không áp dụng cho những đơn hàng đặt làm riêng theo yêu cầu)

*Thời gian giao hàng

1. Thời gian giao hàng được nêu trong phần xác nhận đơn hàng và/hoặc thỏa thuận trực tiếp.

2. Trong trường hợp Caza.vn giao hàng sớm hơn hoặc muộn hơn so với thỏa thuận ban đầu, Caza.vn sẽ báo trước cho khách hàng trong khoảng thời gian hợp lý. Khi khách hàng đã xác nhận thông báo và đồng ý thay đổi thời gian giao hàng, Caza.vn sẽ không chịu trách nhiệm nếu có thiệt hại phát sinh từ việc giao hàng chậm.

3. Khi đến thời gian nhận hàng như đã thỏa thuận, khách hàng cần bố trí thời gian để nhận hàng.

Trong trường hợp khách hàng không có mặt tại địa điểm nhận hàng khi hàng hóa được chuyển giao, khách hàng có thể nhờ đến một người khác thay thế nhận hàng. Tuy nhiên, khách hàng cần báo trước với Caza.vn nếu có sự thay đổi này.

Nếu khách hàng vẫn không có mặt tại địa điểm nhận hàng, đơn vị vận chuyển giữ lại hàng hóa và lấy thông tin người nhận. Đồng thời, thông tin về việc đơn vị vận chuyển giữ tài sản sẽ được thông báo cho khách hàng. Khi đó, trách nhiệm giao hàng của Caza.vn đã hoàn thành và Caza.vn sẽ không chịu trách nhiệm về rủi ro đối với hàng hóa trong thời gian khách hàng chậm nhận hàng.

Mọi chi phí giao hàng lần 2 sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi ngày và giờ giao hàng và bất kỳ thay đổi nào về hàng hóa, khách hàng có trách nhiệm thông báo trước tối thiểu 24 giờ trước ngày đã định sẵn cho các điểm đến tại Hà Nội và trước 72 giờ đối với các tỉnh khác.

*Lưu ý

- Khi nhận hàng, khách hàng nên kiểm tra để đảm bảo sản phẩm đúng và không bị hư hại trước khi ký nhận. Biên lai sẽ được giao cùng sản phẩm và khách hàng nên giữ lại biên lai khi nhận hàng. Khi mở hàng, khách hàng nên nhẹ tay, tránh sử dụng vật sắc nhọn để mở. Sau khi nhận hàng, khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với rủi ro của sản phẩm.

- Quý khách lưu ý, đối với Dịch vụ Giao hàng tận nhà, Caza.vn không cung cấp dịch vụ lắp ráp. 

JOIN OUR NEWSLETTER

Don't miss anything!

New collections, exdlusive offers, competitions.. we've got it all